Estetyka sklep internetowy opinie i kupon rabatowy

15 21 czerwca 2019

Wyniki odczynu Mantoux

Wyniki odczynu Mantoux
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)
Wyniki odczynu Mantoux

Wyniki odczynu Mantoux

Wyniki odczynu Mantoux odczytuje się po 72 godz., mierząc poprzeczną średnicę nacieku (bez rumienia) wyczuwanego opuszką palca przezroczystą plastykową linijką długości 10 cm. Wynik odczynu określa się w mm począwszy od „0“. Określa się również charakter nacieku: naciek, naciek z rumieniem, pęcherzyk, pęcherz, ropny pęcherz, martwica, zapalenie dróg chłonnych. Odczyn wykonuje się na lewym przedramieniu po stronie wyprostnej w środkowym odcinku, wstrzykując 0,1 ml roztworu tuberkuliny. W dokumentacji trzeba zaznaczyć datę wykonania i odczytania, rodzaj tuberkuliny, jej stężenie, miejsce wykonania odczynu.

Nie należy wykonywać kolejnej próby tuberkulinowej w tym samym miejscu. Kolejne próby tuberkulinowe muszą być wykonywane w następujących miejscach przedramion: środkowy odcinek lewego przedramienia, środkowy odcinek prawego przedramienia, Vs górna lewego przedramienia, Vs górna prawego przedramienia, V3 dolna lewego przedramienia, V3 dolna prawego przedramienia.

Za dodatni odczyn przy użyciu 2 j. tuberkuliny RT 23 przyjęto naciek o średnicy powyżej 6 mm. Osobnicy z odczynami poniżej 7 mm podlegają szczepieniu BCG. U dzieci szczepionych BCG, o ile szczepienie było wykonane w ciągu ostanlego roku, odczyn o średnicy do 18-20 mm można uważać jako odczyn poszczepienny. Odczyn powyżej 20 mm u osobników szczepionych BCG uważa

W licznych badaniach ostatniego dziesięciolecia się za odczyn zatażeniowy i w przypadku takim należy przeprowadzić badania w kierunku gruźlicy. Należy jednak zachować daleko idącą ostrożność w ocenie odczynu i zbyt pochopnie nie kwalifikować odczynów poniżej 18 mm jako poszczepiennych, szereg bowiem czynników może zmieniać odczynowość ustroju.

W licznych badaniach ostatniego dziesięciolecia wykazano, że słaba wrażliwość na tuberkulinę nie ma związku z zakażeniem gruźlicą. Granica dodatniego i ujemnego odczynu przy użyciu standardowej dawki tuberkuliny, a wiec 2 j. RT 23 jest w pewnym sensie „indywidualna” dla danego kraju i danej szerokości geograficznej. Poza tym wiadomo, że pewna liczba osobników na całym świecie odpowiada niewielkim naciekiem nawet przy użyciu samego rozpuszczalnika lub tuberkuliny heterologicznej. Dlatego ujęcie graficzne wyników odczynów tuberkulinowych w postaci histogramu w określonej populacji pozwala na uzyskanie z niedużym błędem granicy między odczynem dodatnim a ujemnym (ryc. 185).

About 

Related Articles